Τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Βουλευτή Β΄Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Δένδια, επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας των άρθρων 60 και 80 του σ.ν. του ΥΠΟΙΚ «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022»

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β΄Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας των άρθρων 60 και 80 του σ.ν. του ΥΠΟΙΚ «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022»:

• Με το αρ.60 §5 του σ.ν. προβλέπεται ότι η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας των απαιτήσεων που επήλθε με την κοινοποίηση της αίτησης ρύθμισης οφειλών του αρ. 6 §3 του ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά), θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν , αν η αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα.
• Η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική διότι επιβάλλει “ποινή” στον πολίτη που προσφεύγει στη Δικαιοσύνη και δη με στοιχεία αναδρομικότητας, αφού τον επιβαρύνει με τόκους ετών απλώς επειδή ηττήθηκε στο δικαστήριο.
• Ο πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται απειλή όταν προσφεύγει στη Δικαιοσύνη και κατά τούτο η ρύθμιση αντίκειται στα άρθρα 5, 20, 25 του Συντάγματος.
• Η δια νόμου μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων της Βουλής και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου υπό την παρακολούθηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (αρ. 80 του σ.ν.) προσβάλλει την αυτονομία της Βουλής και τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα (άρθρα 72 και 102 του Συντάγματος αντιστοίχως).
• Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν είναι το “αφεντικό” της, εκφράζει τη βούληση του Σώματος και αυτήν πρέπει να εκτελεί.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt