Συζήτηση επί του πορίσματος της Επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου και λήψη απόφασης επί της προτάσεώς της (16-11-2010).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt