Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Δένδια, στη Βουλή, στις 27/08/2009, σχετικά με Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.ά.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt