Ομιλία στο Σ/Ν του Υπ. Προστασίας του Πολίτη «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ, ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής» (15/12/2012).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt