Ομιλία στο πλαίσιο συζήτησης του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» στις 17.03.2011

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt