Ομιλία κατά τη συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (22/02/12).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt