Ομιλία κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» (01/03/12).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt