Ομιλία κατά τη συζήτηση Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση» (06/04/12).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt