Ομιλία κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αδικημάτων που αφορούν στην υπόθεση SIEMENS (21/07/2011).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt