Ομιλία του Νίκου Δένδια επί της συζήτησης του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (30/06/2011).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt