Δευτερολογία του Ν. Γ. Δένδια (Ν. Κέρκυρας), στις 04/03/2010, στη Βουλή σχετικά με την Π/Ν Υπ. Δικαιοσύνης για τα «Μέτρα διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωμένων λόγω της οικονομικής κρίσης».

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt