Αγόρευση Ν. Δένδια επί του σ.ν. του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β΄Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας, κατά την αγόρευσή του σήμερα το μεσημέρι επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”, μεταξύ άλλων ανέφερε:

• Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των βασικών αρχών της κακής, συριζαϊκής νομοθέτησης. Πίσω από τον αξιοπρεπή τίτλο της εναρμόνισης με μια ευρωπαϊκή Οδηγία, συνωστίζονται άσχετες μεταξύ τους διατάξεις που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο αυτό νομοθέτημα. Διατάξεις που σε μεγάλο βαθμό αναιρούν ως αποτυχημένες προηγούμενες νομοθετικές επιλογές της ίδιας Κυβέρνησης.
• Δυο χρόνια περίπου μετά την ψήφιση του ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, διαπίστωσε η Κυβέρνηση την ανωριμότητα της πραγματικότητας να… αποδεχθεί το νομοθέτημά της. Γράφει η αιτιολογική έκθεση επί του αρ. 43 του σχεδίου νόμου: “Οι φιλόδοξες αυτές καινοτομίες του νέου θεσμικού πλαισίου, αν και κινήθηκαν σε σωστή βάση, δεν έτυχαν αποδοχής εκ μέρους των Αναθετουσών Αρχών.” Έρχεται επομένως η Κυβέρνηση και παίρνει πίσω διατάξεις που είχε θεσπίσει πομπωδώς.
• Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό-αναίρεσης είναι το τμήμα του σχεδίου νόμου που τροποποιεί τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. Σας είχαμε ήδη – κατά την ψήφισή του – προειδοποιήσει ότι ήταν μια ανεπαρκής επανάληψη των καθεστώτων ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και έρχεσθε σήμερα να τον τροποποιήσετε.
• Μάλιστα τροποποιείτε και την τροποποίηση: Με τροπολογία επαναφέρετε διατάξεις – τα άρθρα 59-61 του αναπτυξιακού νόμου – που με το σχέδιο νόμου καταργούσατε!
• Από την άστοχη προσπάθεια έχετε φθάσει πια στην κοινοβουλευτική φαιδρότητα. Και με αυτό το σχέδιο νόμου εισηγείσθε αδιαφανείς διατάξεις. Με το άρθρο 41 προβλέπετε τη δυνατότητα απευθείας παράτασης εμπορικών μισθώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου επί δώδεκα χρόνια. Γιατί εισάγεται αυτή η διάταξη και ποια ανάγκη εξυπηρετεί; Ποιο ρουσφέτι του ΣΥΡΙΖΑ εκτελείται εδώ;
• Παρατηρούμε επίσης αποσπάσεις στη Γ.Γ. Στρατηγικών Επενδύσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο, με μόνη την αξιολόγηση του οικείου Γενικού Γραμματέα. Η δικαιολογία εκ μέρους του Υπουργείου ήταν η διευκόλυνση των επενδύσεων στην Ελλάδα…
• Αν όσα θεσπίζετε δεν ήταν τραγικά, θα ήταν γελοία. Έχετε απολέσει κάθε κοινοβουλευτική αιδώ. Έρχονται τα πάντα εδώ μήπως “βολέψουμε” κάποιον την τελευταία στιγμή. Όπως η νυχτερινή τροπολογία για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ και την απευθείας εκποίησή τους!
• Ερχόμενος στο ζήτημα της προστασίας της “πρώτης” (κύριας) κατοικίας, οφείλω να παρατηρήσω εξ αρχής ότι η τροπολογία του Υπουργείου δεν λύνει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Καλύπτει – δυνητικά – περίπου 60% από δάνεια 11 δισ. ευρώ από το σύνολο των 240 δισ. ευρώ του ιδιωτικού χρέους έναντι τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων και Δημοσίου.
• Παρ’ όλα αυτά, ως Νέα Δημοκρατία, θα υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Δεν μας καλύπτει το περιεχόμενό της, δεν θα την γράφαμε έτσι, αλλά δεν θα τιμωρήσουμε την κοινωνία για τα λάθη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε λαϊκό κόμμα και θέλουμε να εντάξουμε περισσότερους πολίτες σε ένα πλαίσιο προστασίας.
• Αγνοείτε τους φερέγγυους δανειολήπτες, αυτούς που υποβάλλονται σε θυσίες μέσα στην κρίση προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt